COLLIGOS KVALITETSPOLICY

Vision

Colligos vision är att ta tillvara den kompetens som förändrar livet till det bättre.

Kvalitet

Colligos kvalitetsledningssystem ska på ett tydligt sätt integrera kraven i standard ISO9001:2015.
Verksamheten ska vara processorienterad, vila på ett riskbaserat tänkande och främja ständig förbättring.

Colligos kvalitetsarbete ska leda fram till att vi värnar om varandra som medarbetare och om våra kunders bästa.

• vi är en tillförlitlig samarbetspartner mot våra kunder och kan erbjuda tjänster för att möta olika personalrelaterade behov.

• att vi mot varandra som medarbetare har tydliga riktlinjer, trygga arbetsförhållanden och kompetensutveckling för att hjälpas
åt att lyckas i vårt arbete

• samt att verksamheten kontinuerligt förbättras, där effektiva IT-stöd är centralt för att frigöra mer tid till att fokusera så mycket som möjligt på människorna vi samarbetar med

Våra grund värderingar

Dessa värderingar är grunden för Colligo. Det beskriver vilka vi är och vilka vi strävar efter att vara.
De pekar ut riktningen för samtliga mål, strategier och aktiviteter.

Engagemang
Engagemang är centralt, vi skapar och vårdar långsiktiga relationer med alla våra intressenter, såväl interna som externa och strävar alltid efter att vara den självklara samarbetspartnern över lång tid.

Vi värnar om en god arbetsmiljö där alla medarbetare är delaktiga och känner arbetsglädje.

Colligo ser alla sina medarbetare och värnar om dessa i stort och smått. Skiljs vi åt så gör vi det som vänner.

Pålitlighet
Bolaget agerar alltid etiskt och efter gällande lagar och regler.
Vår utgångspunkt är transparens och avsteg från detta ska motiveras.

Trygghet
Kvalitet och omtanke går före kortsiktig vinst. Framgång får aldrig vara på bekostnad av kund eller medarbetare. Samarbeten med alla intressenter ska vara förenliga med Colligos värderingar och värna om bolagets goda rykte.

Våra medarbetare har trygga anställningar och förutsättningar för god balans i livet. Förutsättningar ska finnas för att uppnå angivna mål inom ramen av sin roll.

Nytänkande
Verksamheten är öppen för utveckling och förändring. Förutsättningar ska finnas för innovation och nytänkande. Colligo ser nya möjligheter, tar till vara dessa, vågar prova och vågar misslyckas. Marginalerna ska dock alltid vara goda och risken låg.

Vi tar tillvara erfarenheter, lär oss av dessa och förbättrar kontinuerligt vår verksamhet.

Vi vill alltid kunna känna oss stolta över vårt företag!

Policyn antagen 2019-02-08