Om Colligo Vårdkompetens 

Colligo Vårdkompetens finns till för din framgång.

Vi startade vår verksamhet i februari 2015 med visionen att göra skillnad inom svensk vårdbemanningen. Vi var fyra personer som hyrde ett par kontorsplatser och började bygga grunden till att växa in i våra stora ambitioner. Att bli en av marknadens ledande aktörer har varit viktigt från början för att kunna vara med och leda branschens utveckling.

Stort engagemang, trygghet, pålitlighet och nytänkande har lyft Colligo till bli en stor och känd aktör. Vi har samarbete med vårdgivare inom slutenvård, primärvård och kommun och kan erbjuda uppdrag runt om i hela Sverige. Idag riktar vi oss mot allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, röntgensjuksköterskor och läkare.

Engagemang är ett ledord som alla vi på kontoret lever efter. Det är dina önskemål som är våra riktlinjer och vi vill alltid ge bra service och kunna presentera de bästa uppdragen. Att skapa relationer måsta få ta tid och skapas genom ärlighet och förtroende. Att vi är pålitliga gentemot varandra är grunden för ett fungerande och långsiktigt hållbart samarbete.

För oss är det viktigt att ha tydliga och trygga villkor för vår personal. Tjänstepension, kollektivavtal och bra försäkringar är självklart. Vi blev tidigt godkända som ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen kräver en öppenhet av vår verksamhet och säkerställer oss som ett seriöst företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet, det är vi stolta över.

Bemanning är inte målet utan snarare bemanning på rätt sätt. Genom konstruktiva dialoger vill vi på ett nytänkande sätt vara en positiv utveckling av branschen. Vi värnar om ditt förtroende för att bygga ett långsiktigt och hållbart samarbete.

Engagemang

Dina önskemål om arbetsuppgifter, arbetstakt och ort tillsammans med tidigare erfarenheter är riktlinjen i vårt arbete. Colligos mål är att alltid presentera det bästa uppdraget för dig.

Pålitlighet

Genom god service och kontinuerlig dialog med dig och vårdgivaren skapar vi förutsättningar för långsiktiga relationer och rätt kompetens på rätt plats.

Trygghet

Med kunskap om branschen, goda arbetsmetoder och lång erfarenhet skapar vi trygghet för dig som tjänstgör. Både innan, under och efter ett uppdrag.

Nytänkande

Bemanning är inte målet, utan snarare bemanning på rätt sätt. Genom konstruktiva dialoger med samtliga intressenter vill vi vara en del av en positiv utveckling av branschen.

Ta chansen och se vad Colligo har att erbjuda, skapa ett konto hos oss!

Kontakta oss

Lämna dina uppgifter, så kommer en handläggare kontakta dig